10.7.09

Ivan Komar

Ime i prezime umjetnika: Ivan Komar, ing.tekstilne tehnologije u mirovini

Mjesto stanovanja: Zabok

Kontakt: 099/592 07 01

Interesi, tehnike, stil: umjetnošću se bavim iz hobija preko 10 godina. Radim s uljem, a nešto malo i akvarel. Motivi su pejsaži i mrtva priroda (cvijeće). Posebno volim pejsaže uz rijeke, jezera, te historijske dvorce Hrvatskog Zagorja, te sakralne motive - crkve, kapelice i motive iz Biblije.
Do sada sam izlagao na mnogim grupnim zložbama. Učestvovao na raznim kolonijama.

Nema komentara:

Objavi komentar